Læs dit dæk

De typiske mærker på et dæk illustreres i det følgende:

1. Dækkets bredde i mm.
2. Forholdet mellem højde og bredde i %.
3. Dækkonstruktion (R = Radial).
4. Fælgdiameter i tommer.
5. Maksimal belastning (belastningsindeks)
6. Hastighedssymbol
7. SLANGEFRIT dæk.
8. ECE-typegodkendelsesmærke og -nummer.
9. Placering af slidindikator.
10. M&S-vinteregenskaber (mudder & sne).
11. Testet og godkendt til brug i dyb sne.
12. Produktionsdato (uge, år: årti 1990-1999 ).
13. Symbol for godkendelse til transportbrug.
14. D.O.T.-producentkode.
15. Produktionsland.
16. Handelsnavn.
17. Detaljer om dækkets konstruktion (D.O.T.).
18. Belastning og dæktryk (D.O.T.).
19. Dæktype (radial).
20. Mærke, der kræves i USA. Regler om forbrugeroplysning (Quality Grade).
21. Placering af slidindikator til vinterbrug

Forklaring på mærker på dækkene

Position 1:
Dækkets bredde er den lineære afstand i mm mellem ydersiden af siderne på et pumpet dæk, eksklusive evt. forhøjninger pga. mærker, dekorationer og beskyttelsesbånd.

Position 2:
Højden er halvdelen af afstanden mellem den samlede diameter og den nominelle fælgdiameter. Dækkenes facon er i tidens løb blevet ændret fra en tynd cirkelformet type til fladere og bredere dæk. Derved er forholdet mellem dækkenes højde og bredde gået fra 100% til 70%, 60%, 50% og endda mindre.

Position 3:
Radialdæk er forsynet med et "R" i størrelsen på siden af dækket.

Position 4:
Fælgdiameteren er blevet øget i de senere årtier. En 16" fælg var et sjældent syn for 10 år siden, men 16" fælge er meget almindelige nu.

Position 5:
Belastningen af et dæk angives med et tal for den maksimale belastning, som dækket kan bære ved den hastighed, der er angivet med hastighedssymbolet, og med et givet dæktryk. Det skal dog bemærkes, at alle belastningsangivelser – uanset dækkets hastighedssymbol – gælder ved højst 210 km/t. Ved højere hastigheder er den maksimale belastning mindre.

Nogle dæk – især ZR-mærkede dæk – er ikke forsynet med en servicebeskrivelse. Med disse dæk tilrådes det at kontakte dækproducenten for at få oplysninger om den maksimale belastning.

Position 6:
Et dæks hastighedssymbol er en del af dækkets belastningsindeks og består af et bogstav, som viser den maksimale hastighed, hvorved dækket kan bære en belastning svarende til belastningsindeks (dog ikke ved hastigheder over 210 km/t).

Belastningsindeks og hastighedssymbolet findes på begge sider af dækkene. Det første tal viser dækkets belastningskapacitet med enkeltmonterede hjul, mens det andet tal viser belastningen ved dobbeltmonterede hjul.

M&S-mærkede dæk (vinterdæk) med en lavere hastighedsmærkning end bilens tophastighed kan monteres. I nogle lande er det obligatorisk at anbringe et mærke, der viser dækkenes maskimumshastighed, inden for førerens synsfelt. Denne hastighed må ikke overskrides, så længe de pågældende dæk er monteret.


Position 7:
Ordet "TUBELESS" (slangefri) viser, at dækket skal bruges uden slange.

Position 8:
ECE-typegodkendelsesmærket og –nummeret viser, at dækket opfylder kravene i ECE-regulativ R30.

Position 9:
Viser placeringen af slidindikatorerne (1,6 mm mønsterdybde) i slidbanens primære kanaler. Hvis dækket er slidt så meget ned, at slidindikatorerne er på højde med mønsterribberne, betyder det, at mønsterdybden kun er 1,6 mm. Udskift straks dækkene, da 1,6 mm er den mindste tilladte mønsterdybde i henhold til loven.

Position 10:
Bogstaverne "M&S" viser, at dækket er et vinterdæk eller har specielle egenskaber til sne og is.

Position 11:
Dækket er blevet testet til brug i “dyb sne” i henhold til ISO-testprocedurer og godkendt.

Position 12:
Før 2000 blev et dæks produktionsdato vist som 3 tal i slutningen af serienummeret, hvor de første to var produktionsugen og det tredje produktionsåret. Årtiet, 1990 - 1999, blev vist med. Fra år 2000 bruges der nu 4 tal, hvor det tredje og fjerde tal sammen viser produktionsåret.

Position 13:
"DOT"-symbolet viser, at dækket opfylder de amerikanske dækregler.

Position 14:
D.O.T.-producentkoden er en kodet værdi for dækkets konstruktion og identifikation i henhold til de amerikanske regler.

Position 15:
Produktionslandet er det land, hvor dækket er fremstillet.

Position 16:
Dækkets handelsnavn (inkluderer ”familienavnet” og ”designnavnet”, f.eks. 'Carat Exelero', Carat Attiro', 'Diadem Linero', osv.).

Position 17:
Detaljer om dækkets konstruktion krævet af det amerikanske transportministerium (Department of Transportation eller D.O.T.).

Position 18:
Den maksimale belastning og det maskimale dæktryk i henhold til de amerikanske, canadiske og australske regler.

Position 19:
Dækket er en "RADIAL-konstruktion".

Position 20:
Mærke, der kræves i USA. Forbrugeroplysninger om Uniform Tyre Quality Grading (U.T.Q.G.).

Position 21:
Viser placeringen af vinterslidindikatorerne (4 mm mønsterdybde) i slidbanens primære kanaler. Hvis dækket er slidt ned til det punkt, hvor vinterslidindikatorerne har samme højde som de tilstødende lameller, er der kun 4 mm dækmønster tilbage. Det anbefales generelt at udskifte vinterdæk, når mønsterdybden er under 4 mm, for at opretholde sikkerheden i vinterføre.