Konvertering af dækstørrelse

Før du foretager konvertering af dækstørrelse:

Du skal sikre dig, at de dæk, der skal monteres som erstatning for de originale dæk, har et belastningsindeks og hastighedssymbol, der svarer til eller er bedre end de originale dæk (baseret på ETRTO: European Tyre and Rim Technical Organisation).

Respekter de gældende love.

Sørg for, at diameteren og bredden på fælgene opfylder kravene fra ETRTO (oplysninger om dæk og tilhørende fælge findes i fælgfabrikantens dokumenter) og svarer til den valgte dækstørrelse.

Sørg for, at støddæmperens affjedringsafstand kan acceptere den nye dækstørrelse, uden at der opstår mekaniske problemer eller problemer med styringen.
Husk, at der kræves ekstra plads, hvis der skal monteres kæder på dækkene om vinteren.
Skifte til fælge til dæk med et andet højde-/breddeforhold.

Inden for rammerne af de tidligere nævnte regler er det muligt at montere dæk fra en serie med et lavere højde-/breddeforhold vha. en større fælgdiameter. For at opretholde den samme ydre diameter på et dæk er det nødvendigt at øge fælgdiameteren. Når et dæks højde-/breddeforhold bliver mindre, øges dækkets bredde. Du kan finde de mulige konverteringer til dit køretøj i FULDA TYREMANAGER

I tilfælde af at udskiftning af fælgen bliver nødvendig, er det vigtigt at bevare præcis den samme sporafstand som ved de originalt monterede hjul, som anført af fabrikanten.

Ingen værdier vedrørende konvertering af dækstørrelser udgør en professionel bindende aftale (fabrikant og leverandør). Forhandleren og slutbrugeren er bundet af lovgivningen og skal respektere regler, tekniske instruktioner, anvisninger fra bilfabrikanten, dæk- og fælgfabrikanterne samt lovgivende forsamlinger.

DEN, DER SENDER BILEN I CIRKULATION, ER FULDT OG HELT ANSVARLIG, SPECIELT FOR SÅ VIDT ANGÅR TEKNISKE REGLER FOR KØRETØJER