Indeks for belastning

Belastningen af et dæk angives med et tal for den maksimale belastning, som dækket kan bære ved den hastighed, der er angivet med hastighedssymbolet, og med et givet dæktryk.

Nedenfor findes en tabel med de tilsvarende maksimale belastninger i kg.

Det skal dog bemærkes, at alle oplysninger om belastning gælder ved maskimalt 210 km/t for et V-mærket dæk, 240 km/t for et W-mærket dæk og 270 km/t for et Y-mærket dæk. Ved højere hastigheder er den maksimale belastning mindre.

Nogle dæk – især ZR-mærkede dæk – er ikke forsynet med en servicebeskrivelse. Med disse dæk tilrådes det at kontakte dækproducenten for at få oplysninger om den maksimale belastning.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv ECE-R54 skal alle dæk til kommercielle køretøjer mærkes med en "servicebeskrivelse" i nærheden af dækstørrelsen. Servicebeskrivelsen består af en kode, der viser belastnings- og hastighedsgrænser og inkluderer et "belastningsindeks" for brug med hhv. enkelt- eller dobbeltmonterede hjul og et "hastighedssymbol" (f.eks. 102/100R).

Belastningsindeks og hastighedssymbolet findes på begge sider af dækkene. Det første tal viser dækkets belastningskapacitet med enkeltmonterede hjul, mens det andet tal viser belastningen ved dobbeltmonterede hjul.

Et ekstra mærke kan vise de tilsvarende dækbelastninger ved en højere hastighed. Dette ekstra mærke er anbragt i en cirkel.